Coaching

Coaching strategic
Arta de a depăși situații problematice recurgând la soluții simple: Rezolvarea de probleme strategică (Strategic Problem Solving)

”Oricare din noi adoarme în fiecare seară alături de un tigru. Nu poți să știi dacă, la trezire, acesta o să vrea să te lingă sau să te sfâșie”.
Acest aforism antic, rod al înțelepciunii chineze, ilustrează relația complicată a fiecăruia dintre noi cu sinele. În forul nostru interior sălășluiește acest tigru, pe care putem învăța să-l strunim, în loc să să ne irosim resursele luptând cu el.
Acest deziderat pare extrem de dificil. Totuşi, dacă ne eliberăm din capcana logicii obişnuite, din cea a raţionalităţii şi a aşa-numitului „simț comun”, devine nu doar posibil, ci şi realizabil. Cum? Prin intermediul coaching-ului.
Sesiunile de coaching au ca obiectiv rezolvarea situațiilor problematice complicate personale sau de grup apelând la strategeme – adică la soluții ingenioase și relativ simple.
Arta stratagemelor este caracteristică viețuitoarelor: dacă observăm animalele şi plantele putem învăţa o multitudine de tactici de supravieţuire și modalități ingenioase ori tertipuri de apărare şi de atac. Grație inteligenţei cu care a fost înzestrat, omul a îmbunătăţit ceea ce natura îi scotea în cale pretutindeni. Valoarea și utilitatea stratagemelor ca instrument rezolutiv sau terapeutic își are originile în tradiţia greacă a subterfugiilor, curajului şi iscusinței, în doctrina artelor marțiale chinezești privind maniera inventivă de a izbândi cu efort minim, respectiv în instrumentarul retoricii persuasiunii. Toate cele trei curente au în comun lipsa unei paradigme teoretice: esența acestora rezidă exclusiv în eficacitatea lor pragmatică.
Conform specialiștilor Centrului de Terapie Strategică din Arezzo, Italia (al cărui fondator și mentor este profesorul Giorgio NARDONE), schimbările induse pe parcursul ședințelor de psihoterapie sau de coaching nu sunt produsul interacțiunii directive de la “expert” către “profan”, ci rodul descoperirilor conjugate ale celor doi pe parcursul unei convorbiri euristice, riguros sistematizate (pe baze științifice), consacrată sub denumirea de ”Dialog Strategic”.
Această tehnică conversativă are darul de a “surmonta” rezistența naturală pe care orice sistem psihic uman, individual sau extins, o opune la modificarea stării sale de echilibru, cu atât mai mult când acesta suferă sau prezintă o condiție disfuncțională. În plus, prin intermediul Dialogului Strategic, această inerție sau refractaritate a sistemului psihic uman este folosită drept resursă. Pentru că, psihoterapeutul sau consultantul (coacher-ul), asemenea unui bun strateg, uzând de manevre de abordare și comunicaționale validate științific, ghidează interlocutorul spre a deveni chiar protagonistul propriei vindecări sau artizanul rezolvării dificultăților cu care se confruntă, într-un mod în care acesta se autoconvinge de ceea ce el însuși simte și descoperă.
Cercetările privind utilizarea Dialogului Strategic, întreprinse sub egida Centrului de Terapie Strategică din Arezzo, Italia, și practica îndelungată în domeniu a profesorului Giorgio NARDONE și echipei sale de specialiști, au avut drept rezultat elaborarea a două Modele operative originale:
Psihoterapia Scurtă Strategică® - o formă avansată de tratament psihologic care se remarcă prin aplicarea unor protocoale specifice de intervenție (suite de prescripții terapeutice) concepute special pentru remisiunea rapidă a celor mai întâlnite afecțiuni psihice și probleme de ordin psihologic (conform studiilor clinice, rata eficienţei intervenţiilor variază între 85 și 90%), respectiv
Problem Solving & Coaching Strategic® – un ansamblu de procedee de inspirație psihoterapeutică (cum ar fi stratagemele menite să neutralizeze rezistențele la schimbare, ori tehnicile rafinate de comunicare și persuasiune) care și-au găsit aplicații valoroase în domeniul comportamentului organizațional și managerial grație capacității lor de rezolvare efectivă a situațiilor problematice în care raționalitatea și metodele tradiționale dau greș. Cele două modele de intervenție sus-menționate sunt patentate la nivel internațional și înregistrate ca mărci la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (World Intellectual Property Organization [WIPO]).

Arta de a depăși situații problematice recurgând la soluții simple: Rezolvarea de probleme strategică (Strategic Problem Solving) în procesul de coaching:
Fazele procesului rezolutiv strategic:
1. Definirea problemei de rezolvat; Stabilirea obiectivelor în colaborare cu clientul; Analiza ”Soluțiilor Încercate” (Rezolvărilor reiterate ineficiente și disfuncționale);
”Autoiluzionarea” strategică: De la iluzia adevărului obiectiv (realitatea pretins obiectivă) la învățarea conștientizării pragmatice (adaptative) -Arhitectura, mecanismul de acțiune și tipologia ”autoamăgirii”:
•Capcanele minții (”Psiho-capcanele”) și autosabotarea (sau cum ajungem să ne creăm noi înșine stările negative pe care le trăim) -depistarea psiho-capcanelor disfuncționale;
2. Ghidarea clientului către soluție: descoperirea dirijată sau parteneriatul de soluționare:
• Psiho-capcane disfuncționale versus Psiho-solutii;
• Strategii de elaborare a Psiho-soluțiilor.
3. Aplicarea unor procedee rezolutive strategice pentru a atinge obiectivele stabilite împreună cu clientul:
- dezvoltarea abilităților personale;
- depășirea blocajelor (pe plan personal, managerial sau în activități sportive individuale sau de grup);
- ameliorarea performanței (pe plan personal, managerial sau în activități sportive individuale sau de grup);
- dezvoltarea capacităților de comunicare pe plan personal, profesional.
- cum să construiești carisma personală;