Centrul de Terapie Strategică România

Ținând cont de larga recunoaștere internatională obținută pe parcursul a 20 de ani de experiență, CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA (CTS) Italy a extins și in Romania activitațile clinice, de cercetare, formare și training prin intermediul reprezentantului unic pentru România, Diana Paula STOIAN, Psiholog -psihoterapeut. 
Astfel, în 2010 a debutat activitatea Centrului de Terapie Strategică din România iar în 2014 a fost înființată Asociația Centrul de Terapie Strategică din România, afiliată institutului omonim de la Arezzo. Pentru a putea disemina și în țara noastră metodele patentate și experiența la nivel de excelență a profesorului Giorgio Nardone și a discipolilor săi, începând cu anul 2011, formatorii italieni predau și la noi metodele terapeutice dezvoltate de profesorul Giorgio Nardone, în cadrul unor programe de formare profesională complementară și continuă a psihologilor români, avizate și creditate de Colegiul Psihologilor din România.
Astfel, prin intermediul Centrului de Terapie Strategica din Romania au devenit accesibile și doritorilor din România tehnicile de intervenție la nivel individual, de grup și organizațional, care sunt recunoscute pentru extraordinara eficiență ”curativă” și ”operativă”.

Asociația are calitatea de furnizor înregistrat și avizat de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică, în baza Avizului nr. RF-II--48/03.06.2014, emis de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România. În baza Avizului nr. RF-II-B-148/03.06.2014, Asociația organizează, în conformitate cu prevederile statutului său, programe de formare profesională complementară și continuă (avizate și, după caz, creditate în condițiile normelor în vigoare), pentru dobândirea și atestarea competențelor profesionale aferente specialității psihoterapie, metodei Psihoterapie Scurtă Strategică, în vederea însușirii și dezvoltării, de către psihologi și absolvenții specializărilor universitare prevăzute la art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, a cunoștințelor și deprinderilor practice necesare utilizării și practicării metodei psihoterapeutice sus-menționate.